F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) là một giải pháp proxy quản lý truy cập hiệu suất cao, linh hoạt, an toàn, cung cấp khả năng kiểm soát truy cập toàn cầu thống nhất cho người dùng, thiết bị, ứng dụng và giao diện lập trình ứng dụng (API) của bạn. Thông qua giao diện quản lý duy nhất, F5 BIG-IP APM hội tụ và hợp nhất các ứng dụng remote, di động, mạng, máy tính để bàn ảo và truy cập web. Với BIG-IP APM, bạn có thể tạo và thực thi các chính sách truy cập đơn giản, năng động, thông minh.

Đang hiển thị từ 1 đến 1 của 1 (1 trang)