F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) cho phép cả nhà cung cấp dịch vụ cố định và di động đơn giản hóa kiến trúc mạng, tối ưu hóa hiệu suất mạng và bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn với các chiến lược kiểm soát trong mạng từ Lớp 4 đến lớp 7 và định tuyến dựa trên chính sách. Với các thiết bị F5 BIG-IP LTM được xây dựng có mục đích cấp nhà cung cấp dịch vụ, bạn có thể bắt đầu ngay lập tức mở rộng quy mô và bảo mật mạng của mình để giảm bớt sự căng thẳng của sự bùng nổ dữ liệu đồng thời cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu.

Đang hiển thị từ 1 đến 1 của 1 (1 trang)