Theo công ty quản lý dữ liệu Axway, Internet của sự vật (IoT), nơi mà các đối tượng có thể trao đổi dữ liệu mà không có sự tương tác của con người, đã làm tăng mối quan ngại về an ninh và riêng tư, nhưng có một cách để kiểm soát .

Theo công ty quản lý dữ liệu Axway, Internet của sự vật (IoT), nơi mà các đối tượng có thể trao đổi dữ liệu mà không có sự tương tác của con người, đã làm tăng mối quan ngại về an ninh và riêng tư, nhưng có một cách để kiểm soát .

API chìa khóa an toàn cho internet of things

Theo công ty quản lý dữ liệu Axway, Internet của sự vật (IoT), nơi mà các đối tượng có thể trao đổi dữ liệu mà không có sự tương tác của con người, đã làm tăng mối quan ngại về an ninh và riêng tư, nhưng có một cách để kiểm soát .

Gartner dự đoán sẽ có 30 tỷ vật thể được kết nối vào năm 2020, mỗi địa chỉ IP riêng của họ , điều đáng lo ngại từ quan điểm bảo mật và riêng tư.

Các nhà cung cấp nền tảng, thiết bị, dữ liệu và ứng dụng ngày càng trở nên quan tâm đến các kênh và thiết bị thông qua đó các luồng dữ liệu nhạy cảm tiềm ẩn.

Theo Mark O'Neil, phó chủ tịch của sự đổi mới tại Axway, một cách quan trọng để đạt được sự kiểm soát của dữ liệu đó là thông qua việc quản lý các giao diện lập trình ứng dụng (API).

Các API nhanh chóng trở nên phổ biến trong việc tích hợp doanh nghiệp với doanh nghiệp bằng cách cho phép các ứng dụng yêu cầu dữ liệu từ nhau, ông nói với Computer Weekly.

Ông nói: "Đây là cách nhẹ nhàng hơn cho phép tích hợp hơn trước đây, dễ triển khai hơn và thân thiện với thiết bị di động hơn.

O'Neil tin rằng các API cũng sẽ là những cách tương tác chính giữa các đối tượng kết nối với internet sẽ được kích hoạt và do đó việc quản lý và kiểm soát các API đó sẽ là chìa khóa cho việc bảo mật dữ liệu.

Chức năng API

Theo Axway, các công cụ phần mềm quản lý API thường cung cấp các chức năng sau:

  Tự động hóa và kiểm soát các kết nối giữa API và các ứng dụng sử dụng nó

  Đảm bảo tính nhất quán giữa nhiều hiện thực API và  các phiên bản

  Theo dõi lưu lượng truy cập từ các ứng dụng riêng lẻ

  Cung cấp   quản lý bộ nhớ và   cơ chế lưu trữ để cải thiện hiệu suất ứng dụng

  Bảo vệ API khỏi lạm dụng bằng cách gói nó trong các thủ tục bảo mật và  các chính sách

 

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

- Email: [email protected]