Cisco Catalyst 2960-S Series Switches

Liên hệ
Cisco
5
Có hàng

Switch 10Gb and 1 Gb Ethernet uplink, 24 or 48 ports of Gigabit Ethernet desktop connectivity

Cung cấp khả năng truy cập mạng hiệu quả với các thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet của Cisco Catalyst 2960-S. Các thiết bị chuyển mạch cấp doanh nghiệp này cho phép kết nối an toàn và đáng tin cậy với các tính năng giảm tổng chi phí sở hữu và giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ cho voice over IP (VoIP) và các ứng dụng kinh doanh quan trọng

Thông số kỹ thuật:

 

Cisco Catalyst 2960-S Switch Model

 

 

Description

 

Uplinks

Available PoE Power

10 Gigabit Uplinks with 10/100/1000 Ethernet Connectivity

Cisco Catalyst 2960S-48FPD-L

48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports

2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports

740W

Cisco Catalyst 2960S-48LPD-L

48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports

2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports

370W

Cisco Catalyst 2960S-24PD-L

24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports

2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports

370W

Cisco Catalyst 2960S-48TD-L

48 Ethernet 10/100/1000 ports

2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports

-

Cisco Catalyst 2960S-24TD-L

24 Ethernet 10/100/1000 ports

2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports

-

1 Gigabit Uplinks with 10/100/100 Ethernet Connectivity

Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L

48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports

4 One Gigabit Ethernet SFP ports

740W

Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L

48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports

4 One Gigabit Ethernet SFP ports

370W

Cisco Catalyst 2960S-24PS-L

24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports

4 One Gigabit Ethernet SFP ports

370W

Cisco Catalyst 2960S-48TS-L

48 Ethernet 10/100/1000 ports

4 One Gigabit Ethernet SFP ports

-

Cisco Catalyst 2960S-24TS-L

24 Ethernet 10/100/1000 ports

4 One Gigabit Ethernet SFP ports

-

Cisco Catalyst 2960S-STACK

Hot-swappable FlexStack stacking module

-

-

Thẻ: Cisco Catalyst 2960-S Series Switches