BBTEL với kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT và Viễn Thông vừa, lớn, phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên môn sâu sắc, có kinh nghiệm trong việc tư vấn lập dự án, giám sát triển khai các dự án.

BBTEL với kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT và Viễn Thông vừa, lớn, phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên môn sâu sắc, có kinh nghiệm trong việc tư vấn lập dự án, giám sát triển khai các dự án.

BBTEL với kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT và Viễn Thông vừa, lớn, phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đội ngũ chuyên gia tư vấn ngoài kinh nghiệm về chuyên môn sâu sắc, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tư vấn lập dự án, giám sát triển khai các dự án Công nghệ thông tin theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

 

Các dịch vụ trong việc tư vấn lập dự toán, giám sát triển khai các dự án CNTT bao gồm:

1. Tư vấn Khảo sát

2. Tư vấn Lập dự án

                 Dự án khả thi

                 Báo cáo nghiên cứu khả thi

                 Báo cáo đầu tư

3. Tư vấn Lập Báo cáo Thiết kế thi công & Tổng dự toán

4. Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu

5. Giám sát thi công

6. Tư vấn thẩm định

                Thẩm định thiết kế sơ bộ

                Thẩm định thiết kế thi công, tổng dự toán

7. Tư vấn Quản lý dự án

 

 Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

- Email: [email protected]

Bình luận
Viết bình luận