HP 1810 Switch Series

Liên hệ
HP
6
Có hàng

HP 1810 Switch Series là switch layer 2, sử dụng cho những văn phòng, công ty nhỏ. Cấu hình với số Port cố định...

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật:


Ports

48 10/100/1000 and 4 SFP 100/1000 Mbps ports (maximum) or 22 10/100 with 2 10/100/1000 ports (maximum), depending on model

Throughput

up to 77.4 million pps, depending on model

Switching capacity

104 Gbps, maximum, depending on model

Management features

Web browser

Thẻ: HP 1810 Switch Series