Switch HPE Aruba cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ các giải pháp có dây và không dây giá cả phải chăng, an toàn và đáng tin cậy. Chúng có thể được hỗ trợ bởi các tài nguyên CNTT hạn chế và đơn giản để thiết lập và quản lý. Aruba là một nhà cung cấp cổng switch HPE Aruba POE hàng đầu theo báo cáo chia sẻ Vender Ethernet Ethernet, tháng 12 năm 2018.

Các thiết bị chuyển mạch của switch HPE Aruba cung cấp khả năng mở rộng, bảo mật mạnh mẽ, độ tin cậy, khả năng xếp chồng và dễ sử dụng cho các triển khai cạnh, văn phòng chi nhánh và SMB.