Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR) sẽ có hiệu lực, ảnh hưởng đến mọi tổ chức kinh doanh với các cá nhân ở EU - người tiêu dùng, nhân viên và các địa chỉ liên hệ kinh doanh.

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR) sẽ có hiệu lực, ảnh hưởng đến mọi tổ chức kinh doanh với các cá nhân ở EU - người tiêu dùng, nhân viên và các địa chỉ liên hệ kinh doanh.

Tổng quan về Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR)

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR) sẽ có hiệu lực, ảnh hưởng đến mọi tổ chức kinh doanh với các cá nhân ở EU - người tiêu dùng, nhân viên và các địa chỉ liên hệ kinh doanh. Vào ngày đó, các tổ chức sẽ gặp phải những quy định mới về bảo vệ dữ liệu liên quan đến thông tin của các đối tượng EU - hoặc có khả năng sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt khắt khe và các hình phạt khác.

Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bảo mật và an ninh vẫn chưa sẵn sàng. Để giúp giải quyết mối quan tâm của khách hàng, IBM Security đã phát triển cách tiếp cận khung 5 giai đoạn để sẵn sàng thực hiện GDPR.

Tham gia với tư cách là Adam Nelson, Chuyên gia Tư vấn và Nhà bảo mật Toàn cầu về Bảo mật của IBM và Cindy E. Compert , CIPT / M, CTO Bảo mật dữ liệu và Bảo mật cho IBM Security, khi họ đưa bạn qua khung bảo mật quan trọng này.

Hội thảo trên web này sẽ cung cấp tổng quan về khuôn khổ bảo mật của IBM về GDPR, bao gồm:

   Giới thiệu GDPR của EU, bao gồm mục đích, các khía cạnh chính và các quy định của quy định, và các yêu cầu mới hoặc tăng cường;

   Các bước tổ chức đang trên con đường dẫn tới sự sẵn sàng của GDPR và những gì có thể làm để chuẩn bị;

   Nắm bắt sâu vào năm giai đoạn của sự sẵn sàng GDPR với trọng tâm về các yêu cầu về bảo mật và riêng tư và các hoạt động để bạn xem xét trong từng giai đoạn; và

   Các giải pháp có thể giúp các tổ chức giải quyết các yêu cầu này, bất kể họ đang ở trong hành trình sẵn sàng của họ

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

- Email: [email protected]

 

Tham khảo: https://securityintelligence.com