GreenIQ Smart Garden Hub: Hoàn thiện nghệ thuật làm vườn thông minh, tiết kiệm nước và quản lý bãi cỏ của bạn. Hệ thống tưới vườn kết nối Bạn có thể tin cậy. Ứng dụng trên thiết bị di động chạy trên trình duyệt của bất kỳ thiết bị hỗ trợ web nào, chẳng hạn như iPhone, iPad, điện thoại thông minh / máy tính bảng Android, PC hoặc Mac. Ứng dụng di động cho phép bạn tạo các chương trình lập kế hoạch cho từng vùng tưới và kênh chiếu sáng.

GreenIQ Smart Garden Hub: Hoàn thiện nghệ thuật làm vườn thông minh, tiết kiệm nước và quản lý bãi cỏ của bạn. Hệ thống tưới vườn kết nối Bạn có thể tin cậy. Ứng dụng trên thiết bị di động chạy trên trình duyệt của bất kỳ thiết bị hỗ trợ web nào, chẳng hạn như iPhone, iPad, điện thoại thông minh / máy tính bảng Android, PC hoặc Mac. Ứng dụng di động cho phép bạn tạo các chương trình lập kế hoạch cho từng vùng tưới và kênh chiếu sáng.

GreenIQ Smart Garden Hub: Hoàn thiện nghệ thuật làm vườn thông minh, tiết kiệm nước và quản lý bãi cỏ của bạn. Hệ thống tưới vườn kết nối Bạn có thể tin cậy.

Hệ thống GreenIQ có 3 thành phần

GreenIQ Smart Garden Hub

  Kết nối với vòi nước tưới vườn của bạn.
  Tùy chọn kết nối với mạch chiếu sáng trong vườn của bạn.
  Kiểm soát lịch trình tưới tiêu và chiếu sáng.
  Kết nối với internet thông qua WiFi hoặc Cellular (tùy theo model), hoặc cáp Ethernet.
 

GreenIQ Mobile App

  Ứng dụng trên thiết bị di động chạy trên trình duyệt của bất kỳ thiết bị hỗ trợ web nào, chẳng hạn như iPhone, iPad, điện thoại thông minh / máy tính bảng Android, PC hoặc Mac.
  Ứng dụng di động cho phép bạn tạo các chương trình lập kế hoạch cho từng vùng tưới và kênh chiếu sáng.
  Ứng dụng trên thiết bị di động hiển thị các chỉ dẫn về trạng thái của hệ thống, chẳng hạn như vùng tưới mở / đóng, v.v ...
  Đăng ký người dùng, báo cáo tiết kiệm, cấu hình hệ thống và hơn thế nữa, tất cả đều được thực hiện bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  Các phụ kiện của bên thứ ba như Flower Power, Koubachi và các sản phẩm khác có thể được kiểm soát qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 

GreenIQ Cloud

  Tất cả các cấu hình hệ thống và các chương trình của người dùng được lưu trữ trong CloudIQ Cloud.
  The GreenIQ Smart Garden Hub và ứng dụng di động truyền thông qua Cloud GreenIQ.

  Thay đổi cấu hình, cập nhật phần mềm và cập nhật trạng thái đang được lưu trữ và truy xuất thông qua đám mây.

 

 

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

- Email: [email protected]