Tầm quan trọng của dữ liệu lớn không xoay quanh số lượng dữ liệu bạn có, nhưng bạn sẽ làm gì với nó. Bạn có thể lấy dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào và phân tích nó để tìm câu trả lời cho phép giảm chi phí, giảm thời gian, phát triển sản phẩm mới và dịch vụ được tối ưu hóa, và ra quyết định thông minh. Khi bạn kết hợp dữ liệu lớn với phân tích hiệu suất cao, bạn có thể thực hiện các tác vụ liên quan đến kinh doanh.

Tầm quan trọng của dữ liệu lớn không xoay quanh số lượng dữ liệu bạn có, nhưng bạn sẽ làm gì với nó. Bạn có thể lấy dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào và phân tích nó để tìm câu trả lời cho phép giảm chi phí, giảm thời gian, phát triển sản phẩm mới và dịch vụ được tối ưu hóa, và ra quyết định thông minh. Khi bạn kết hợp dữ liệu lớn với phân tích hiệu suất cao, bạn có thể thực hiện các tác vụ liên quan đến kinh doanh.

Đôi nét về sự cần thiết của Big Data (Dữ Liệu Lớn)

Tầm quan trọng của dữ liệu lớn không xoay quanh số lượng dữ liệu bạn có, nhưng bạn sẽ làm gì với nó. Bạn có thể lấy dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào và phân tích nó để tìm câu trả lời cho phép giảm chi phí, giảm thời gian, phát triển sản phẩm mới và dịch vụ được tối ưu hóa, và ra quyết định thông minh. Khi bạn kết hợp dữ liệu lớn với phân tích hiệu suất cao, bạn có thể thực hiện các tác vụ liên quan đến kinh doanh.

Lợi ích khi sử dụng Big Data (Dữ Liệu Lớn)

  Xác định nguyên nhân gốc rễ của các lỗi, sự cố và khiếm khuyết trong thời gian gần.

  Tạo phiếu giảm giá tại điểm bán hàng dựa trên thói quen mua của khách hàng.

  Tính lại toàn bộ danh mục rủi ro trong vài phút.

  Phát hiện hành vi gian lận trước khi nó ảnh hưởng đến tổ chức của bạn.

 

DỮ LIỆU LỚN – BIG DATA LÀ GÌ?


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

- Email: [email protected]